De Boovenkamer ‘Delen’
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object

spelregels & Ballotage

De Boovenkamer hanteert een aantal spelregels die van belang zijn voor de continuïteit en een goede gang van zaken binnen de club. Een zekere strengheid is geboden, bij een al te grote vrijblijvendheid is uiteindelijk niemand gebaat. In geval van uitzonderlijke situaties is het oordeel van de Raad altijd bindend. Play it by the rules!

Opkomstverplichting

Ieder lid is verplicht minimaal drie van de vijf bijeenkomsten bij te wonen. Bij een opkomst van minder dan drie keer zal worden geïnformeerd naar de redenen van absentie en zullen, indien noodzakelijk, maatregelen volgen.

Locatie

De meeste bijeenkomsten van de Boovenkamer vinden plaats in Residence Rhenen (Veenendaalsestraatweg 50 in Rhenen).

Op tijd

Ieder lid wordt geacht op tijd aanwezig te zijn op de vijf jaarlijkse bijeenkomsten. Aanvangstijden wisselen en worden ruim voorafgaand aan een bijeenkomst gecommuniceerd. 

Afmelden

Afmelden voor een bijeenkomst dient uiterlijk plaats te vinden op de laatste werkdag voor de dag van de bijeenkomst, dus niet op de dag zelf. Dit kan per e-mail of telefonisch. Aanmelden voor een bijeenkomst en zonder afmelding niet op komen dagen, wordt niet gewaardeerd.

Vertrouwelijkheid

De bijeenkomsten vinden in besloten kring plaats. Ieder lid heeft een zwijgplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie die tijdens de bijeenkomsten naar voren komt, ook aangaande de (vak)pers. Aan gegevens of nieuws uit bijvoorbeeld interviews, presentaties en wat dies meer zij wordt geen ruchtbaarheid gegeven. Hiertoe verplicht ook Business Connected als organisator van de bijeenkomsten zich. Uitzonderingen op deze regel zijn alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de Raad van Advies.

Opzegtermijn

Het Boovenkamer lidmaatschap geldt per kalenderjaar maar kan op ieder moment ingaan. Het lidmaatschapsgeld wordt aangepast aan het aantal bijeenkomsten dat nog moet plaatsvinden. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd naar het volgende jaar mits het voor 1 december per e-mail wordt opgezegd.

Ballotage

Niet iedereen kan lid worden van de Boovenkamer. Het niveau van het programma en de leden wordt bewaakt door de Raad van Advies, die elk kandidaatlid zorgvuldig balloteert. Kandidaatleden passen in het volgende profiel:

  1. Een lid van de Boovenkamer werkt binnen de vakgebieden category management, shopper- en trade marketing;
  2. Werkt voor een retailer, producent of leverancier (bricks, clicks of food service);
  3. Stippelt het beleid uit binnen de genoemde vakgebieden;
  4. Geeft leiding of is eindverantwoordelijk voor een categorie of cluster binnen een organisatie;
  5. Wanneer een lid geen leidinggevende rol invult, heeft het minimaal 10 jaar werkervaring binnen de genoemde vakgebieden;
  6. de Boovenkamer kan maximaal aan 2 leden van een zelfde organisatie, in dezelfde rol, een plaats aanbieden.

 

Code of conduct

Deze gedragscode beschrijft de manier waarop Business Connected omgaat met de regels van het mededingingsrecht. Hij is bedoeld als leidraad voor iedereen die betrokken is bij Business Connected;  medewerkers, raadsleden, leden en hun organisaties. In deze gedragscode is opgenomen wat verboden is, toegestaan of toegestaan onder voorwaarden tijdens vergaderingen, bijeenkomsten, studiereizen of andere activiteiten van Business Connected. Als iedereen namelijk weet wat wel en niet mag, dan hoeft de club op zich en jouw lidmaatschap vanuit je organisatie geen issue te zijn. Deze code kun je opvragen via dagmar@businessconnected.nl.

aanmelden

Wil je je aanmelden? Klik dan hier.